۴۰۸۲۰۰۰۰۱۱

نام:

حمید

نام خانوادگی:

هادیان

نام پدر:

علی

تاریخ تولد:

۱۳۶۸/۰۱/۱۱

کد ملی:

۱۱۰۰۰۰۲۸۰۴

صادره از:

فلاورجان

تاریخ فراغت:

۱۳۹۹/۰۴/۳۰

تاریخ صدور:

۱۳۹۹/۱۱/۰۷

مقطع تحصیلی:

کاردانی

رشته تحصیلی:

مکانیک

گرایش تحصیلی:

————

معدل:

15.40

عکس پرسنلی:

عکس مدرک تحصیلی:

فهرست