۱۰۷۲۸۴۱۲۹۱

نام:

نوید

نام خانوادگی:

نصرتی

نام پدر:

محمد

تاریخ تولد:

۱۳۷۰/۰۶/۰۵

کد ملی:

۰۹۲۱۴۸۲۷۰۱

صادره از:

مشهد

تاریخ فراغت:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تاریخ صدور:

۱۴۰۰/۰۷/۲۰

مقطع تحصیلی:

دیپلم

رشته تحصیلی:

تجربی

گرایش تحصیلی:

————

معدل:

18.20

عکس پرسنلی:

عکس مدرک تحصیلی:

فهرست