۱۳۰۰+ مقاله

در تمامی موضوعات

۱۲۷۶+ آزمون

به طور هفتگی

۲۵۶+ مدرس

در تمامی رشته ها

انتخاب واحد و شروع کلاس ها

انتخاب واحد: ۱۵ ـ ۱۲ بهمن ۹۸

انتخاب واحد با تاخیر: ۱۷ ـ ۱۶ بهمن ۹۸

شروع کلاس ها: ۱۹ بهمن ۹۸

حذف و اضافه

حذف و اضافه دو درس (ویژه کارشناسی): ۲۷ بهمن لغایت ۳ اسفند ۹۸

حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی): ۲۴ ـ ۲۰ اردیبهشت ۹۹

پایان کلاس ها و امتحانات

پایان کلاسها: ۲۱ خرداد ۹۹

امتحانات: ۲۶ خرداد لغایت ۹ تیر ۹۹

ارزشیابی و پیش ثبت نام

پیش ثبت نام ترم آینده: ۲۹ اردیبهشت لغایت ۷ خرداد ۹۹

ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸۲: ۲۹ اردیبهشت لغایت ۱۲ خرداد ۹۹

دانشگاه صنعتی امیرکبیراکتشافات، اختراعات و دستاوردها توسط محققان دانشگاه صعنتی امیرکبیر محقق شد؛ارزیابی هِدهای جدید چاپگر دیجیتال برای شناسایی بهتر آن ها در چاپ منسوجات

هر آنچه که برای یادگیری نیاز دارید

آخرین مقالات سایت

فهرست